Müəllimlər diaqnostik qiymətləndirmədə nəticələrini yüksəltməkdə maraqlıdırlar


<p>Azərbaycan Texniki Universitetinin idman sarayının qarşısında yenə qələbəlikdir. May ayının 26-dan binanın qarşısı dolub-boşalır. &Ccedil;&uuml;nki iyunun 2-dək &ouml;lkədə m&uuml;əllimlərin bilik və bacarıqlarının n&ouml;vbəti diaqnostik qiymətləndirilməsi ke&ccedil;irilir. Bu məqsədlə qeydiyyatdan ke&ccedil;ən 19 minə yaxın m&uuml;əllim imtahan verir.</p> <p>Artıq məlum olduğu kimi, 2014-c&uuml; ildən etibarən &ouml;lkə &uuml;zrə &uuml;mumilikdə 140 000-dək m&uuml;əllim diaqnostik qiymətləndirmədən ke&ccedil;ib. Beləliklə də, &ouml;lkənin &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrində &ccedil;alışan m&uuml;əllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsinə yekun vurulub. Lakin builki imtahanlarda qeydiyyatdan ke&ccedil;ən 19 min nəfərə qədər m&uuml;əllim arasında indiyədək m&uuml;xtəlif səbəblərdən diaqnostik qiymətləndirmədən ke&ccedil;məyənlər də var. &Uuml;mumiyyətlə, indiyədək diaqnostik qiymətləndirmədən ke&ccedil;ən və aşağı bal toplayan m&uuml;əllimlər, direktorlar, direktor m&uuml;avinləri, gənclərin &ccedil;ağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri, eyni zamanda, yerli təhsili idarəetmə orqanlarında d&ouml;vlət qulluğu vəzifəsində &ccedil;alışanlar, metodistlər, ilk peşə-ixtisas təhsili m&uuml;əssisələrində &uuml;mumtəhsil fənlərini tədris edən m&uuml;əllimlər də qiymətləndirmədə iştirak edir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Diaqnostik qiymətləndirmə ona g&ouml;rə ke&ccedil;irilir ki...</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Təhsil İş&ccedil;ilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu nəzdində İnsan Resursları Mərkəzinin m&uuml;dir əvəzi Murad Camalzadə &ldquo;Azərbaycan m&uuml;əllimi&rdquo;nə a&ccedil;ıqlamasında bildirib ki, əvvəllər az bal toplayan və yaxud topladığı balla qane olmayanlar bu il yenidən m&uuml;raciət ediblər. Bu səbəbdən təkrar imtahan verənlər ilk dəfə iştirak edənlərdən daha &ccedil;oxdur: &ldquo;Əvvəllər iştirak edənlərin təkrar imtahan vermək istəməsi diaqnostik qiymətləndirmənin fəlsəfəsinə də uyğundur. Diaqnostik qiymətləndirmə ona g&ouml;rə ke&ccedil;irilir ki, m&uuml;əllimlər daim &ouml;z nəticələrini y&uuml;ksəltməkdə maraqlı olsunlar, daim &ouml;z &uuml;zərində &ccedil;alışsınlar&rdquo;.</p> <p>Qeyd edək ki, diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri m&uuml;əllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi zamanı nəzərə alınır. M&uuml;əllimlərin bilik və bacarıq səviyyələrinin m&uuml;əyyənləşdirilməsi dərs y&uuml;k&uuml;n&uuml;n rasional b&ouml;l&uuml;şd&uuml;r&uuml;lməsinə xidmət edir. Y&uuml;ksək nəticə g&ouml;stərənlərin dərs y&uuml;k&uuml; norması və əməkhaqqı, bununla da maddi rifahı yaxşılaşdırılır.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>M&uuml;əllimlər imtahan verir</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Binanın &ccedil;&ouml;l&uuml;ndə də, i&ccedil;ərisində də g&ouml;zləyirlər. Həyəcan da &ouml;z yerində. Hamının &ccedil;&ouml;hrəsindən gərginliyi oxunur. Qapıdan i&ccedil;əri girən oturmaq, &ouml;ncə nəfəsini dərmək istəyir. Həyəcanları boşuna deyil. İmtahan verəcəklər. Uşaq deyillər ki?! Niyə həyəcanlansınlar ki? Bəlkə də məhz ona g&ouml;rə həyəcanlanırlar.</p> <p>İmtahan hər yaşda həyəcanvericidir. Hələ imtahan verənlərin m&uuml;əllimlər olduğunu nəzərə alsaq, hər kəsdə m&uuml;şahidə edilən imtahan gərginliyi ikiyə vurulmalıdır.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İmtahan nəzarət&ccedil;iləri</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Diaqnostik qiymətləndirmənin təşkilində Təhsil Nazirliyinin İnsan resursları ş&ouml;bəsi və Təhsil İş&ccedil;ilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzinin əməkdaşlarından ibarət 13 nəfərlik komanda işləyir. İmtahana g&uuml;cl&uuml; nəzarət olduğu ilk andan m&uuml;şahidə edilir. Necə deyərlər, həm havadan - kameralar vasitəsilə, həm də yerdə - &ldquo;Bir&rdquo; Tələbə-k&ouml;n&uuml;ll&uuml; proqramının k&ouml;n&uuml;ll&uuml;ləri tərəfindən.</p> <p>Hər zalda kameralar quraşdırılıb. B&ouml;y&uuml;k zalda 12, ki&ccedil;ik zalda 5 kamera işləyir. 3 kamera isə qeydiyyat b&ouml;lməsində baş verənləri yaddaşına yazır. Təhsil İş&ccedil;ilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun direktor m&uuml;avini Fəxri Qurbanovun s&ouml;zlərinə g&ouml;rə, kameraların qeydə aldıqları həm mərkəzi panelə &ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;r, həm də yaddaşda saxlanılır. Panelə &ouml;t&uuml;r&uuml;lən g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lər sayəsində baş verənləri anındaca g&ouml;rmək m&uuml;mk&uuml;n olur.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&ldquo;Bir&rdquo; k&ouml;n&uuml;ll&uuml;dən 100 k&ouml;n&uuml;ll&uuml;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>İmtahan prosesinə &ldquo;Bir&rdquo; Tələbə-K&ouml;n&uuml;ll&uuml; Proqramının 100 k&ouml;n&uuml;ll&uuml;s&uuml; cəlb edilib. Budur, k&ouml;n&uuml;ll&uuml;lər toplaşıblar. Məşvərət ke&ccedil;irirlər. D&uuml;zg&uuml;n nəzarət etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n kimin nə edəcəyi planlaşdırılır. Hər sırada 4 k&ouml;n&uuml;ll&uuml; hərəkət edir. Onlar sadəcə k&ouml;&ccedil;&uuml;r&uuml;lmə hallarına, imtahan verənlərin &ouml;z aralarında danışmağına mane olmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n sıralarda gəzişmirlər. Lazım gələrsə, m&uuml;əllimlərə k&ouml;mək edirlər. Deyəsən, daha &ccedil;ox texniki dəstək &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;əllimlər onlara &uuml;z tutur. İstənilən sorğuya həvəslə cavab verirlər. &Ccedil;&ouml;hrəsində təbəss&uuml;m olan k&ouml;n&uuml;ll&uuml;lər həyəcan dolu he&ccedil; bir sualı cavabsız buraxmırlar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Direktor k&ouml;n&uuml;ll&uuml;lər</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table border="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p><img alt="" src="http://edu.gov.az/upload/photos/xeberler-foto/2018/06/01.jpg" />Ancaq nəzarət&ccedil;i k&ouml;n&uuml;ll&uuml;lər arasında 2 nəfər də var. Onlar bir ailədir. Ruslan və Zərif c&uuml;tl&uuml;y&uuml; &ouml;z istəyi ilə nəzarət&ccedil;ilər arasında yer alıb. Tələbə-k&ouml;n&uuml;ll&uuml;lərdən daha sərt g&ouml;r&uuml;nən c&uuml;tl&uuml;y&uuml;n davranışındakı fərqliliyin səbəbi məlum olur. Onların hər ikisi direktordur. Ər-Ruslan Abbasov Ağdam rayon 65 n&ouml;mrəli&nbsp; tam orta məktəbin direktorudur: &ldquo;2013-c&uuml; ildən məktəb direktoru işləyirəm. &Ouml;tən ildən təsdiq olunmuşam. Ailəliklə təhsil iş&ccedil;isi olduğumuz &uuml;&ccedil;&uuml;n Təhsil Nazirliyinin İnsan resursları ş&ouml;bəsinə m&uuml;raciət edərək, k&ouml;n&uuml;ll&uuml; nəzarət&ccedil;i olaraq prosesə qatıldıq. Direktor kimi imtahan verib 23 bal imtahandan, 15 bal isə essedən toplamışam. Şəffaf prosesin nəticəsindən yararlanmışam. &Ouml;z bacarığım sayəsində direktor təyin edilmişəm. Mənim &uuml;&ccedil;&uuml;n yaradılan bu şəraitə g&ouml;rə d&ouml;vlətimin qarşısında &ouml;z&uuml;mə borc bilirəm ki, bir işin qulpundan yapışaq. Bu şəffaf layihəyə nəzarət&ccedil;i kimi qatılmaqla k&ouml;məyimiz dəyəcəyini d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;k&rdquo;.</p> <p>R.Abbasovun s&ouml;zlərinə&nbsp; g&ouml;rə, imtahanlarda elə bir şəffaf sistem qurulub ki, burada hər hansı neqativ amilin baş verməsi m&uuml;mk&uuml;n deyil: &ldquo;Sistemin m&uuml;kəmməlliyinin &ouml;z&uuml;m imtahan verəndə də m&uuml;şahidə etmişdim. İndi nəzarət&ccedil;i olaraq proseslə daha yaxından tanış oldum&rdquo;.</p> </td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="http://edu.gov.az/upload/photos/xeberler-foto/2018/06/02.jpg" />Ruslan m&uuml;əllimin həyat yoldaşı Zərif Mehdiyeva Ağdam rayon 14 n&ouml;mrəli Texniki fənlər təmay&uuml;ll&uuml; məktəb-liseyin direktorudur: &ldquo;İmtahan verib m&uuml;sabiqədə 31 bal toplamışdım. 1 il əvvəl imtahan verdiyim bu zalda nəzarət&ccedil;i olmaq da həyəcanlıdır. Birincidə, idarəetmədə &ouml;z bacarıqlarımı n&uuml;mayiş etdirməyə &ccedil;alışmağın həyəcanı idi. İndi isə obyektiv, şəffaf bir prosesin tətbiqində mənim də əməyim, iştirakım olacaq deyə həyəcanlanıram&rdquo;.</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İlk seans, ikinci cəhd, nəticəsi ilə barışmayanlar..</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>M&uuml;əllimlər diaqnostik qiymətləndirmədə 90 dəqiqə ərzində 60 test tapşırığına cavab verirlər. 40 test tapşırığı ixtisasa, 20 test tapşırığı isə metodika, təhsil strategiyaları və kurikuluma aiddir. İlk g&uuml;n&uuml;n ilk seansı başa &ccedil;atır. M&uuml;əllimlər zalı tərk edirlər. Nəticəsi &uuml;midlərini doğruldan da var, doğrultmayan da.</p> <table border="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://edu.gov.az/upload/photos/xeberler-foto/2018/06/03.jpg" /> <p>Aydın Tağıyev Gədəbəy rayonu Qızılqaya kənd tam orta məktəbinin m&uuml;əllimidir. Qarabağ m&uuml;haribəsi d&ouml;y&uuml;ş&ccedil;&uuml;s&uuml;, ikinci qrup əlildir.17 ildir ibtidai sinif m&uuml;əllimi işləyir. İkinci dəfə diaqnostik qiymətləndirmədən ke&ccedil;ir. Bu dəfə 45 bal toplayıb: &ldquo;Birinci dəfə az toplamışdım. Komp&uuml;terim yox idi. Komp&uuml;ter aldım, &ouml;z &uuml;zərimdə işlədim. Bacarmadıqlarımı &ouml;yrəndim, informasiya texnologiyalarını mənimsədim. Bu g&uuml;n də gəlib bacardıqlarımı n&uuml;mayiş etdirdim&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Taley&uuml;kl&uuml; imtahan deyil&rdquo;, - deyib ke&ccedil;məyin. Bu imtahanda həyəcan ke&ccedil;irən, g&ouml;zləri dolan, hətta g&ouml;z yaşlarını saxlaya bilməyənlər də var.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Budur, b&uuml;t&uuml;n k&ouml;n&uuml;ll&uuml;lər onun başına yığılıb. Hamısı onu sakitləşdirməyə &ccedil;alışır. Cavablarının hamısının qeydə alınmadığından narahatdır. Vaxtı bitib və 49 bal toplayıb. Bu bal onu qane etmir: &ldquo;Hamı məndən 60 bal g&ouml;zləyir. Necə ola bilər axı?&rdquo;.</p> <table border="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://edu.gov.az/upload/photos/xeberler-foto/2018/06/04.jpg" /> <p>R&uuml;xsarə Mirzəyeva Bərdə şəhər 8 n&ouml;mrəli tam orta məktəbdə m&uuml;əllim işləyir. &Ouml;z&uuml;n&uuml; yoxlamağa, daha doğrusu, təsdiq etməyə gəlib. Diaqnostik qiymətləndirmədə 60 bal toplayacağına ş&uuml;bhə etmirmiş: &ldquo;Bu nəticə ilə he&ccedil; barışmıram. Vaxtım bitdi&rdquo;.</p> <p>Bəli, vaxt bitdi.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>M&uuml;əllimlərə ayrılan 90 dəqiqə tamam oldu. Bəziləri &ldquo;bitdi&rdquo; d&uuml;yməsini &ouml;z&uuml; basdı, R&uuml;xsarə xanım kimi bəzilərinə də vaxtın bitdiyini sistem xəbər verdi. Hamı hazırlaşıb &ccedil;ıxsa da, R&uuml;xsarə m&uuml;əllim narahatdır. K&ouml;n&uuml;ll&uuml;yə yaxınlaşıb, &ldquo;Ən y&uuml;ksək bal toplayan ne&ccedil;ə oldu?&rdquo;, - deyə soruşur. Diaqnostik qiymətləndirmədə bu seansda ən y&uuml;ksək 53 bal qeydə alındı. Bunu eşidən R&uuml;xsarə xanımın əhvalı yenidən pozuldu.</p> <table border="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://edu.gov.az/upload/photos/xeberler-foto/2018/06/05.jpg" /> <p>K&ouml;n&uuml;ll&uuml; Nurbala Əliyev m&uuml;əllimə g&ouml;rə narahat olub: &ldquo;Zorla sakitləşdirmişdik. Məndən də soruşmuşdu. Demişdim ki, 49-dan yuxarı toplayan olmayıb. 53 bal toplayanın olduğunu eşidib yenidən ağlayacaq&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>R&uuml;xsarə xanım tək deyil. Onun kimi g&ouml;zləri dolub &ccedil;ıxan &ccedil;oxdur. Bəlkə istədiyi yerdəyişməyə nail ola bilməyəcək, bəlkə də &ccedil;ox ehtiyacı olsa da, dərs saatlarını artıra bilməyəcək. Bu səbəblərin he&ccedil; biri olmaya, R&uuml;xsarə xanım kimi, sadəcə, &ouml;z&uuml;n&uuml; təsdiq edə bilmədiyinə təəss&uuml;flənə də bilərlər. Bir s&ouml;zlə, hər g&ouml;z yaşlının ayrı səbəbi var. Ancaq burada həlledici olan ballardır.</p> <p>Ballar isə fərqlidir. Bu seansda olmasa da, m&uuml;əllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirməsində 60 bal toplayan oldu. Riyaziyyat m&uuml;əllimi Vəfa Babayeva, ingilis dili m&uuml;əllimləri Leyla Paşayeva və Mədinə Qasımova, kimya m&uuml;əllimi Ziyafət Məmmədov hamıdan fərqləndilər.</p> <table border="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://edu.gov.az/upload/photos/xeberler-foto/2018/06/06.jpg" /> <p>Budur ikinci seans başlayır. M&uuml;əllimlər i&ccedil;əri daxil olur, qeydiyyatdan ke&ccedil;ir, sonra zallara y&ouml;nləndirilir. Zamin Əlirzayev axına qarışıb imtahan zalına ke&ccedil;ir. Onun da burada olma səbəbi ilə maraqlanırıq. Yerdəyişmə istəyir. Lerik rayon &Ccedil;ayrut kəndində 15 ildir m&uuml;əllim işləyir. İkinci dəfədir ki, diaqnostik qiymətləndirmədə iştirak edir. İlk dəfə 30 bal toplayıb. Bu dəfə hədəfi 45 baldır: &ldquo;Kəndimizdəki digər məktəbə yerimi dəyişmək istəyirəm. Hazırda &ccedil;alışdığım məktəbdə şagirdlərin sayı azdır. Bu da maaşımın az olmasına səbəb olur. Həm də digər məktəb yaşadığım yerə yaxındır. Hər g&uuml;n Yuxarı &Ccedil;ayrutdan Aşağı &Ccedil;ayruta gedirəm&rdquo;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>M&uuml;əllimlərə tibbi yardım</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tibbi briqada da burdadır. İmtahan həyəcanı səhhətinə təsir edən m&uuml;əllimlərə ilk yardım g&ouml;stərmək &uuml;&ccedil;&uuml;n dəvət ediliblər. Təhsil Nazirliyinin İnsan resursları ş&ouml;bəsinin m&uuml;dir m&uuml;avini Eşqi Bağırovun s&ouml;zlərinə g&ouml;rə, m&uuml;əllimlərin işə qəbulu imtahanlarında olduğu kimi, diaqnostik qiymətləndirilməsi məqsədilə həyata ke&ccedil;irilən imtahanlarda da tibbi briqada dəvət edilib. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n Səhiyyə Nazirliyinə m&uuml;raciət edilib. İmtahan prosesində və ya g&ouml;zləmə zamanı hər hansı ehtiyac yaranarsa, m&uuml;əllimlərə tibbi yardım g&ouml;stərilir. Tibbi personalın verdiyi məlumata g&ouml;rə, hələlik ciddi problem yaranmayıb: &ldquo;Arterial təzyiqin &ouml;l&ccedil;&uuml;lməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;raciət &ccedil;ox olur. Başqa hər hansı ciddi narahatlıq qeydə alınmayıb&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p>


XƏBƏRLƏR VƏ YENİLİKLƏR

Test imtahanlarında növbəti yüksək bal

İyulun 10-da müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test mərhələsində növbəti yüksək nəticə qeydə alınıb. Belə ki, namizədlərdən Gülbəniz İsrafilova informatika fənni üzrə imtahandan uğurla keçərək 57 bal toplayıb.

Ətraflı
Test imtahanlarında növbəti yüksək bal

İyulun 10-da müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test mərhələsində növbəti yüksək nəticə qeydə alınıb. Belə ki, namizədlərdən Gülbəniz İsrafilova informatika fənni üzrə imtahandan uğurla keçərək 57 bal toplayıb.

Ətraflı
Azərbaycan müəllimini seçir

"Anamla imtahana gəlmişəm. İndi onu gözləyirəm, o, söz verib ki, özümü yaxşı aparıb sakit otursam, gələndən sonra mənə istədiyim hədiyyəni alacaq”- deyə 3 yaşlı balaca Qumral bizimlə şirin-şirin söhbət edir. Anasını imtahana yola salanda isə deyib ki, "ana, imtahandan gülə-gülə çıx...”

Ətraflı
Elektron qeydiyyat davam edir

İyunun 24-dən start verilmiş müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak üçün 47 mindən çox namizəd elektron qeydiyyatdan keçib, onlardan 44 mindən çox namizəd isə elektron ərizəsini təsdiqləyib.

Ətraflı
Müəllimlərin yerdəyişməsinə başlanılır

İyun ayının 3-dən Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinə start verilir.

Ətraflı
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə start verilir

İyulun 2-dən etibarən Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbuluna start verilir. İyulun 8-dək davam edəcək sənəd qəbulu prosesində iştirak etmək istəyən namizədlər miq.edu.az saytında qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Ətraflı