Dəyişikliklər təhsil sahəsində çalışan və vəzifədə yüksəliş gözləyənlərin kənarda qalmasının da qarşısını alacaq


<p>M&uuml;əllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin ardınca m&uuml;əllimlərin yerdəyişməsi, daha sonra işə qəbulu aparılacaq. Davamlı həyata ke&ccedil;irilən proseslər bəzi yeniliklərlə m&uuml;şayiət olunur. Belə ki, bu il m&uuml;əllimlərin işə qəbulu, yerdəyişməsi və m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işə g&ouml;t&uuml;r&uuml;lməsi ilə bağlı qaydalarda bəzi yeniliklər edilib. Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrində pedaqoji kadrların işə qəbulunda yeni qaydalar və həmin qaydalardan irəli gələn məsələlərlə bağlı Təhsil İş&ccedil;ilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun nəzdində İnsan Resursları Mərkəzinin m&uuml;dir əvəzi Murad Camalzadə &ldquo;Azərbaycan m&uuml;əllimi&rdquo; qəzetinə m&uuml;sahibə verib.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Bu yaxınlarda m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işləyən m&uuml;əllimlərlə m&uuml;sahibələr ke&ccedil;irildi. Nəticələri barədə məlumat verərdiniz.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bəli, m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işləyənlərin m&uuml;raciəti əsasında onlarla m&uuml;sahibələr təşkil edildi. Bu məqsədlə martın 29-dan &ouml;lkədə sənəd qəbulu aparıldı. Tələb edilən meyarlara uyğun olduğunu hesab edən hər kəs m&uuml;raciət edərək m&uuml;sabiqəyə qatıldı. Əvvəlki illərdə buna bənzər layihələr olsa da, bu dəfə &uuml;mumtəhsil m&uuml;əssisələrində m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işləyən m&uuml;əllimlərin həmin yerlərə daimiləşdirilməsi mərkəzləşdirilmiş qaydada ilk dəfə reallaşdırıldı. Uyğun hesab edilənlərlə bağlı m&uuml;sbət qərarlar verildi və onlar işlədikləri yerlərə daimi m&uuml;əllim olaraq qəbul edildi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Kimlər, hansı meyarlara g&ouml;rə uyğun hesab edildi?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Razılıqların verilməsi və namizədlərin m&uuml;sahibəyə buraxılması &uuml;&ccedil;&uuml;n bir ne&ccedil;ə meyar nəzərə alındı. Birincisi, 2016 və ya 2017-ci ildə ke&ccedil;irilən m&uuml;əllimlərin işə qəbulu &uuml;zrə m&uuml;sabiqədə m&uuml;vafiq ke&ccedil;id balını toplayan, pedaqoji istiqamət &uuml;zrə ali və ya orta ixtisas təhsili olanlar m&uuml;sabiqəyə buraxıldı. Ən vacib meyarlardan biri də odur ki, m&uuml;əllimlərin işlədiyi və daimiləşmək istədiyi yer 2017-ci ildə ke&ccedil;irilən m&uuml;sabiqədə vakant yerlər siyahısında olub. Yəni, m&uuml;sabiqə nəticəsində həmin yerləri b&uuml;t&uuml;n vətəndaşlar g&ouml;r&uuml;blər.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Bu meyarlardan kənara &ccedil;ıxılmadı?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bəzi fənlərdə istisnalar oldu. İbtidai sinif, təsviri incəsənət, texnologiya, musiqi və fiziki tərbiyə fənlərində m&uuml;sabiqəyə &ccedil;ıxarılmayan vakant yerlərə daimiləşdirilmə aparıldı. Həmin fənlər &uuml;zrə namizədlərin vakant yerləri tutma faizi, demək olar ki, b&uuml;t&uuml;n illər &uuml;zrə digər fənlərlə m&uuml;qayisədə aşağı olur. Həmin fənlər &uuml;zrə vakant yerlər qalır və hər dəfə Təhsil Nazirliyi həmin yerlərə m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işə qəbul etməyə məcbur olur.</p> <p>Bununla əlaqədar həmin yerlər g&uuml;zəştli kateqoriya kimi qəbul edildi və m&uuml;əllimlərin daimi əsaslarla işə qəbul olunmasına razılıq verildi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Ne&ccedil;ə nəfər daimiləşdirildi?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- &Uuml;mumiyyətlə, 477 nəfər namizəd işlədikləri təhsil m&uuml;əssisələrində daimiləşdirildi. 121 nəfər həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edilmədiyi məktəblərə qəbul edildi. Yəni, şəhər, rayon mərkəzləri və qəsəbələrdəki məktəblərin m&uuml;əllimləri oldular. Yerdə qalan 356 nəfərin həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi məktəblərdə daimi işləməsinə razılıq verildi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Onlarla yeni m&uuml;qavilələr nə vaxtdan imzalanacaq?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bu dərs ili artıq başa &ccedil;atır. Həmin m&uuml;əllimlərlə n&ouml;vbəti tədris ilindən m&uuml;qavilələrin bağlanması ilə bağlı təhsil m&uuml;əssisələrinə m&uuml;vafiq qərarlar g&ouml;ndəriləcək.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- M&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işə qəbulda da dəyişiklik var?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bəli, az əhəmiyyətli olmayan bir dəyişiklik də m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işə qəbulun mərkəzləşdirilməsidir. Əvvəllər m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işə qəbulu yerli təhsili idarəetmə orqanları həyata ke&ccedil;irirdi. Artıq bu da mərkəzləşdirilmiş qaydada nazirlik tərəfindən həyata ke&ccedil;iriləcək.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Hazırda m&uuml;əllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi həyata ke&ccedil;irilir. 2016 və ya 2017-ci illərdə m&uuml;əllimlərin işə qəbulu imtahanlarına qatılanlar və topladığı bala qane olmayanlar indiki diaqnostik imtahanlara qatıla bildimi?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Əvvəllər az bal toplayan və yaxud topladığı bala qane olmayanlar bu il yenidən m&uuml;raciət ediblər. Bu səbəbdən təkrar imtahan verənlər diaqnostik qiymətləndirmədə ilk dəfə iştirak edənlərdən daha &ccedil;oxdur. Əvvəllər iştirak edənlərin təkrar imtahan vermək istəməsi diaqnostik qiymətləndirmənin fəlsəfəsinə də uyğundur. Diaqnostik qiymətləndirmə ona g&ouml;rə ke&ccedil;irilir ki, m&uuml;əllimlər daim &ouml;z nəticələrini y&uuml;ksəltməkdə maraqlı olsunlar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Qoşa ixtisaslı m&uuml;əllimlər hər iki fənn &uuml;zrə imtahanda iştirak edə bilərmi?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- M&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. &Ouml;tən il m&uuml;əllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirməsi zamanı tələblərdən biri bu idi ki, m&uuml;əllim tədris apardığı fənn &uuml;zrə imtahan verməlidir. Qoşa ixtisaslı m&uuml;əllimlər &ouml;tən il iştirak etdiyi ixtisasla yanaşı, ixtisası olan digər fənlə də diaqnostik qiymətləndirmədə iştirak edə bilərlər.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Tərbiyə&ccedil;i m&uuml;əllimlər diaqnostik qiymətləndirmədən ke&ccedil;irilirmi?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Xeyr.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Diaqnostik qiymətləndirmədə kimlər iştirak edə bilər?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsində o şəxslər iştirak edə bilər ki, onlar m&uuml;ddətsiz m&uuml;qavilə əsasında &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrində və ilk peşə-ixtisas təhsili m&uuml;əssisələrində m&uuml;əllim vəzifəsində işləyirlər. Bundan əlavə, &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin direktor, direktor m&uuml;avini və gənclərin &ccedil;ağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri də qiymətləndirilmədə iştirak edirlər. Təhsili yerliidarəetmə orqanlarında d&ouml;vlət qulluğu və metodist vəzifələrində işləyənlərin də qiymətləndirilmədə iştirakına icazə verilib.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Diaqnostik qiymətləndirmədən ke&ccedil;ənlərin arasında yerdəyişmə istəyənlər &ccedil;oxluq təşkil edir. &ldquo;M&uuml;əllimlərin yerdəyişməsi &uuml;zrə qaydalarda yeniliklər daha &ccedil;oxdur&rdquo;, - deyə bilərikmi?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Yeni təsdiq edilən qaydalarda ən ciddi dəyişikliklər yerdəyişmə m&uuml;sabiqəsinə aid oldu. &Ouml;tən ildən başlayaraq m&uuml;əllimlərin iş yerinin eyni rayon (şəhər) daxilində dəyişdirilməsi m&uuml;sabiqəsi də mərkəzləşdirilmiş qaydada Təhsil Nazirliyi tərəfindən ke&ccedil;irilməyə başlandı. Xronoloji baxımdan ilk olaraq həmin m&uuml;sabiqə, daha sonra isə iş yerinin bir rayondan (şəhərdən) digərinə dəyişdirilməsi &uuml;zrə m&uuml;sabiqələr ke&ccedil;irildi. Cari ildən etibarən həmin m&uuml;sabiqələr eyni vaxtda vahid &ccedil;ər&ccedil;ivədə ke&ccedil;iriləcək.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Yerdəyişmədə m&uuml;əllimin hansı balı nəzərə alınır?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- İkinci dəyişiklik bununla bağlıdır. M&uuml;əllimlər yerdəyişmədə istədiyi balla iştirak edə bilərlər. İşə qəbul imtahanında topladığı balla, yaxud diaqnostik qiymətləndirmənin əsasında m&uuml;sabiqəyə qatıla bilərlər. İki dəfə diaqnostik qiymətləndirmədə iştirak edibsə, istədiyi nəticəni təqdim edə bilər. Bu dəyişikliklə m&uuml;əllimlərə g&ouml;stərdiyi ən yaxşı nəticə ilə m&uuml;sabiqəyə qatılmaq şansı verilib. Qeyd etməliyəm ki, bu şans yalnız yerdəyişmədə q&uuml;vvədədir. Dərs y&uuml;k&uuml; b&ouml;lg&uuml;s&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;əllimin son qatıldığı m&uuml;sabiqənin nəticəsi əsas g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;r. Ən başlıca dəyişiklik isə g&uuml;zəştli kateqoriyanın m&uuml;əyyən edilməsidir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Bu kateqoriya əvvəl də vardı.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Bəli. Dəyişikliklərdən sonra g&uuml;zəştlər bəlli bir &ccedil;ər&ccedil;ivəyə salındı. Artıq onlara verilən &uuml;st&uuml;nl&uuml;k h&uuml;ququ meyarlar şəklindədir. Hansı halda nə qədər g&uuml;zəşt tətbiq olunacağı yeni qaydalarda m&uuml;əyyən edilib. Sırf bu məqam yerdəyişmə ilə bağlı həyata ke&ccedil;irilən ən ciddi dəyişikliklərdən biridir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- &Uuml;st&uuml;nl&uuml;k h&uuml;ququ hansı meyarlarla m&uuml;əyyən olunacaq?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>-Yerdəyişmə zamanı əsas g&ouml;t&uuml;r&uuml;lən g&ouml;stərici m&uuml;əllimin işə qəbul &uuml;zrə m&uuml;sabiqədə, yaxud diaqnostik qiymətləndirmədə topladığı baldır. Amma namizədin əri, ya da arvadı hərbi&ccedil;idirsə, yaxud şəhid ailəsinin &uuml;zv&uuml;d&uuml;rsə, namizədin topladığı bal 1.1 əmsalına vurularaq hesablanacaq. Məsələn, namizədin m&uuml;sabiqədə iştirak etdiyi bal 50 baldır. Namizəd, tutaq ki, şəhid ailəsinin &uuml;zv&uuml; olduğunu sənədlərlə təsdiq edərsə, onda onun 50 balı 1.1 artım əmsalı ilə 55 bal kimi hesablanacaq. Başqa bir &uuml;st&uuml;nl&uuml;k&nbsp; isə iş yerini yaşayış və ya qeydiyyatda olduğu və yalnız həvəsləndirmə tədbirinin tətbiq edildiyi əraziyə dəyişmək istəyənlərə verilir. Belə ki, tutaq ki, Qəbələnin Tikanlı kəndində yaşayan m&uuml;əllim həmin kənd məktəbindəki vakant yeri se&ccedil;ərək iş yerini həmin məktəbə dəyişmək istəyirsə, məhz ona &uuml;st&uuml;nl&uuml;k veriləcək və onun balı 1.05 artım əmsalına vurularaq hesablanacaq. Bunun mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, biz kənd sakinlərinə &uuml;st&uuml;nl&uuml;k veririk və əminik ki, onlar iş yerini dəyişmək istəməyəcəklər. Yəni, bununla həmin vakant yer &uuml;&ccedil;&uuml;n daimi kadr tapırıq.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Yerdəyişmədə ke&ccedil;id balı nəzərdə tutulurmu?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Yerdəyişmədə ke&ccedil;id balı bir az fərqlidir. Təcr&uuml;bəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, yerdəyişmə &uuml;&ccedil;&uuml;n də ke&ccedil;id balı işə qəbul &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulan ke&ccedil;id balı ilə demək olar ki, eyni olur. Yəni yerdəyişmədə də vakant yerlərin ke&ccedil;id balı elə işə qəbul zamanı tələb olunan ke&ccedil;id balına uyğun gəlir.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Yaşa g&ouml;rə həvəsləndirmə tədbirlərinə cəlb edilməyən m&uuml;əllimlərə yerdəyişmə icazəsi verilir?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- M&ouml;vcud qaydaya əsasən, həvəsləndirmə tədbirlərindən yararlanan m&uuml;əllimlər nəzərdə tutulmuş m&uuml;ddət ərzində iş yerini dəyişə bilməz. Lakin ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq, nəzərdə tutulmuş m&uuml;ddət başa &ccedil;atmadan da m&uuml;əllimlərin yerdəyişmə &uuml;zrə m&uuml;sabiqəyə qatılmasına icazə verilir. Yaşa g&ouml;rə həvəsləndirmə tədbiri tətbiq edilməyən m&uuml;əllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n he&ccedil; bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- Direktor m&uuml;avinlərinin işə qəbulundakı dəyişiklik nə ilə izah olunur? Burada əsas məqsəd nədir?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>- Direktor m&uuml;avinlərinin işə qəbuluyla bağlı edilən dəyişikliyə əsasən, bu, iki formada həyata ke&ccedil;iriləcək. Birincisi, hazırda &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrində işləyən m&uuml;əllimlər vəzifədə y&uuml;ksəliş yoluyla direktor m&uuml;avini olmalıdır. Azı 3 il m&uuml;əllim işləyən, pedaqoji istiqamət &uuml;zrə ali təhsil alan və m&uuml;əllim kimi fəaliyyət g&ouml;stərən şəxs direktor m&uuml;avini se&ccedil;ilə bilər. Yəni, direktor m&uuml;avinləri yalnız işləyən m&uuml;əllimlərdən se&ccedil;ilir. M&uuml;əllim işləmiş, sonradan başqa işə ke&ccedil;miş şəxslərin direktor m&uuml;avini g&ouml;t&uuml;r&uuml;lməsi nəzərdə tutulmur. Bu da sosial lift effekti yaradır. İnsanların vəzifədə y&uuml;ksəlməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n əlavə imkan deməkdir. Dəyişiklik ne&ccedil;ə illərdir işləyən və vəzifədə y&uuml;ksəliş g&ouml;zləyənlərin kənarda qalmasının qarşısını alacaq.</p> <p>Direktor m&uuml;avini se&ccedil;məyin ikinci yolu isə m&uuml;sabiqə yoludur. Təhsil Nazirliyinin razılığı əsasında yerli təhsili idarəetmə orqanları mərkəzləşdirilmiş qaydada proqram təminatından istifadə edərək m&uuml;sabiqə ke&ccedil;irə bilərlər.</p>


XƏBƏRLƏR VƏ YENİLİKLƏR

Test imtahanlarında növbəti yüksək bal

İyulun 10-da müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test mərhələsində növbəti yüksək nəticə qeydə alınıb. Belə ki, namizədlərdən Gülbəniz İsrafilova informatika fənni üzrə imtahandan uğurla keçərək 57 bal toplayıb.

Ətraflı
Test imtahanlarında növbəti yüksək bal

İyulun 10-da müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test mərhələsində növbəti yüksək nəticə qeydə alınıb. Belə ki, namizədlərdən Gülbəniz İsrafilova informatika fənni üzrə imtahandan uğurla keçərək 57 bal toplayıb.

Ətraflı
Azərbaycan müəllimini seçir

"Anamla imtahana gəlmişəm. İndi onu gözləyirəm, o, söz verib ki, özümü yaxşı aparıb sakit otursam, gələndən sonra mənə istədiyim hədiyyəni alacaq”- deyə 3 yaşlı balaca Qumral bizimlə şirin-şirin söhbət edir. Anasını imtahana yola salanda isə deyib ki, "ana, imtahandan gülə-gülə çıx...”

Ətraflı
Elektron qeydiyyat davam edir

İyunun 24-dən start verilmiş müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak üçün 47 mindən çox namizəd elektron qeydiyyatdan keçib, onlardan 44 mindən çox namizəd isə elektron ərizəsini təsdiqləyib.

Ətraflı
Müəllimlərin yerdəyişməsinə başlanılır

İyun ayının 3-dən Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinə start verilir.

Ətraflı
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə start verilir

İyulun 2-dən etibarən Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbuluna start verilir. İyulun 8-dək davam edəcək sənəd qəbulu prosesində iştirak etmək istəyən namizədlər miq.edu.az saytında qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Ətraflı